Ứng dụng phật pháp vào đời sống và công việc giúp mình bớt phiền não và bền chí hơn

Ứng dụng phật pháp vào đời sống và công việc

Khi hiểu về luật nhân – quả giúp người phật tử nhìn sự việc thấu suốt hơn và chọn cho mình việc làm lợi lạc cho mọi người xung quanh nhờ đó sẽ chọn được việc làm đúng và ý nghĩa.

Ứng dụng phật pháp vào đời sống và công việc

Ứng dụng phật pháp vào đời sống và công việc

Còn niềm vui nào hơn khi kết hợp được giữa công việc và công tu chỉnh mình hằng ngày, mỗi ngày là một tiến bộ rõ thấy từ trong tâm.

Trong công việc nhờ có cách nhìn sự việc có trước và sẽ có sau giúp mình luôn chỉnh mình phải làm đúng và làm hết mình để kết quả được tốt đẹp cho người mình cùng cộng tác, giúp cùng nhau an vui hơn.

Điện Cơ Xanh
Www.diencoxanh.com

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*