Giáo dục thành người nên là ưu tiên hàng đầu trước khi thành người có tiền

Giáo dục đúng mực sẽ giúp một con người trở thành người sống có lý tưởng, có lương tri, biết khiêm tốn, trân trọng các giá trị ngoài xã hội từ đó sẽ sinh ra trí tuệ để hiểu đúng bản chất của vấn đề, nhận thức tốt giúp các chọn lựa và hành động theo hướng lợi lạc cho mình cho cộng đồng.

55770051_1270652619759167_8301889758435475456_nKhi con người có hiểu biết sẽ hiểu về nhân quả, mọi sự việc diễn ra điều có trình tự của nó, có gieo ắc có nhận, có trí tuệ sẽ cảm nhận được giá trị của cuộc sống.

Một mối quan hệ tốt và bền vững đòi hỏi những người ở trong mối quan hệ đó phải cùng một giá trị về tâm và nhận thức đúng.

Một mối quan hệ khi quan tâm về vật chất gặp nhau toàn hỏi làm ăn khá không, đối thủ cạnh tranh là ai, bao nhiêu miếng đất, con học trường nào,…quanh quẩn bấy nhiêu để khoe, để tự hào thì không ổn tí nào.

Một cá nhân chỉ lấy tiền làm trung tâm thì kiểu gì cũng tìm mọi cách để có tiền, bất chấp thủ đoạn. Mới sinh ra chuyện lừa đảo, mới sinh ra kinh doanh gian dối,…bất chấp đến nổi khổ của người khác….

Nếu được làm người gõ đầu trẻ thì sẽ dạy cho các em những gì gieo trồng hôm nay sẽ có được kết quả ở tương lai, mọi thứ phải thực tiễn, phải có tư duy độc lập, có tư duy phản biện… một thế hệ không lấy tiền làm trung tâm.

Vì ngoài xã hội rất nhiều người có tiền ít vẫn sống rất hạnh phúc và cũng có rất nhiều người có nhiều tiền vẫn sống rất đau khổ.

Trí tuệ giúp chúng ta sống an vui nhất !

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*