Tag Archives: Giáo dục

Giáo dục thành người nên là ưu tiên hàng đầu trước khi thành người có tiền

55770051_1270652619759167_8301889758435475456_n

Giáo dục đúng mực sẽ giúp một con người trở thành người sống có lý tưởng, có lương tri, biết khiêm tốn, trân trọng các giá trị ngoài xã hội từ đó sẽ sinh ra trí tuệ để hiểu đúng bản chất của vấn đề, nhận thức tốt giúp các chọn lựa và hành động theo hướng lợi lạc cho ... Read More »