Tag Archives: bánh tráng

Quá trình chế tạo dây chuyền sấy bún khô tự động hiện đại của Việt Nam

Dây chuyền sấy bún khô, hủ tiếu

(tự động hóa là cách tốt nhất để giảm giá thành tăng tính cạnh tranh trên thị trường) Chế tạo dây chuyền sấy bún khô tự động hiện đại của Việt Nam Trong thời đại công nghệ 4.0 thì máy móc tự động hóa là thế chủ động giúp người sản xuất tồn tại và phát triển mạnh từ trong ... Read More »

Anh em vận hành máy sấy bánh tráng tự động Củ Chi

Máy sấy bánh tráng tự động Củ Chi

Vui khi vận hành máy sấy bánh tráng tự động Củ Chi:  Anh em vận hành máy sấy bánh tráng tự động Củ Chi cũng lắm gian khổ, canh chỉnh từng chút một để đáp ứng các yêu cầu khó của loại bánh tráng đặc sản Củ Chi. Nhưng ai cũng vui và làm việc rất tích cực vì máy ... Read More »