Tag Archives: chuyên gia

Mỗi người đều là chuyên gia trong ngành của mình

day-chuyen-say

Không ai hiểu mình bằng chính mình, cũng như không ai hiểu nghề của mình bằng chính mình. Mỗi ngành khác nhau đều có yêu cầu về công nghệ và bí quyết làm riêng, anh làm nghề sản xuất bánh không thể chỉ anh làm nghề sản xuất quần áo làm thế nào cho đúng.v.v. Vì vậy, mỗi người nên ... Read More »