Tag Archives: dây chuyền sấy bánh tráng

Anh em vận hành máy sấy bánh tráng tự động Củ Chi

Máy sấy bánh tráng tự động Củ Chi

Vui khi vận hành máy sấy bánh tráng tự động Củ Chi:  Anh em vận hành máy sấy bánh tráng tự động Củ Chi cũng lắm gian khổ, canh chỉnh từng chút một để đáp ứng các yêu cầu khó của loại bánh tráng đặc sản Củ Chi. Nhưng ai cũng vui và làm việc rất tích cực vì máy ... Read More »