Đương đầu với khó khăn – Nguyễn Ngọc Qúy

Đương đầu với khó khăn - Nguyễn Ngọc Qúy

Đương đầu với khó khăn – Nguyễn Ngọc Qúy

Đương đầu với khó khăn – Nguyễn Ngọc Qúy

Bất cứ làm việc gì đều có thể gặp khó khăn, con người khi gặp khó khăn thường hay nản lòng, những người như vậy thường hay thất bại, ít đi được đến điểm đích, chỉ có những người có ý chí, có dũng cảm tìm cách giải quyết các khó khăn mới có thể thành công.
Để hái được quả ngọt cần phải biết độ cực nhọc của nghề nông.

Nguyễn Ngọc Quý

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*